.

Preduzeće se bavi i sledećim uslugama:

struganje, frezovanje, brušenje, ozubljenje zubčanika sa ravnim zubima i ozubljenje lančanika, sečenje na makazama, savijanje na apkant presi, kovanje i presovanje na ekscentar presama, savijanje raznih profila na hidrauličnim presama, usluga savijanja na valjku, izrada navoja valjanjem na valjalici za navoj,  zavarivanje, navarivanje tvrdom elektrodom.


Remont priključnih poljoprivrendih mašina i oruđa:

plugovi, tanjirače, drljače, setvospremači, sejalice, prikolice.


Proizvodnja poljoprivrednih mašina
Proizvodnja rezervnih delova
Remont poljoprivrenih mašina

 

Ostale grane - Auto grana
Ostale grane - Rudnici
Ostale grane - Pivare
Ostale grane - Cementare

Preduzeće se bavi i sledećim uslugama: struganje, frezovanje, brušenje, ozubljenje zubčanika sa ravnim zubima i ozubljenje
lančanika, sečenje na makazama, savijanje na apkant presi, kovanje i presovanje na ekscentar presama...

detaljnije

22320 Inđija, Kordunaška 12
Tel/fax: 022/553-522
Tel.: 022/557-225, 558-747,558-748,
Mob.: 063/514-145 Milan Stanković

detaljnije